ایمیل: contact@2nate.com

بعلت جابجایی دفتر دونیت، تا اطلاع ثانوی، تنها راه ارتباطی با تیم دونیت، آدرس ایمیل فوق می باشد.